You are here

Frigo - frižider torbe

Broj artikla
117- 213
Dimenzije:
18x19x13 cm
Materijal:
Poliester 100%, aluminijumska folija, sundjer 5mm, cipzar
Broj artikla
118-218
Dimenzije:
23x23x14 cm
Materijal:
Poliester 600d
Broj artikla
-
Dimenzije:
20x28x23
Materijal:
Poliester 100%, aluminijumska folija, sundjer 5mm, cipzar
Broj artikla
117-215
Dimenzije:
18x14x7 cm
Materijal:
Poliester 100%, aluminijumska folija, sundjer 5mm, cipzar
Broj artikla
117-213
Dimenzije:
18x19x13
Materijal:
Poliester 100%, aluminijumska folija, sundjer 5mm, cipzar
Broj artikla
117-214
Dimenzije:
25x43x23
Materijal:
Poliester 100%, aluminijumska folija, sundjer 5mm, cipzar
Broj artikla
117-216
Dimenzije:
23x23x14 cm
Materijal:
Poliester 100%, aluminijumska folija, sundjer 5mm, cipzar
Broj artikla
117-102
Dimenzije:
45x25 cm
Materijal:
Poliester 100%, aluminijumska folija, sundjer 5mm, cipzar
Broj artikla
117-217
Dimenzije:
30x42x24 cm
Materijal:
Poliester 600d , aluminijumska folija, sundjer 5mm, cipzar
Broj artikla
117-101
Dimenzije:
34x22x22 cm
Materijal:
Poliester 600d,cipzar, aluminijumska folija, sundjer 5mm
Broj artikla
117-212
Dimenzije:
dve boce
Materijal:
Poliester 100%, aluminijumska folija, sundjer 5mm, cipzar